CNC operater - AbsoluteCNC

Radno mesto: CNC operater
Poslodavac: AbsoluteCNC
Lokacija: Novi Sad
Stručna sprema: Visokokvalifikovani radnik (VKV) VI/1
ECDL diploma:
Rok konkursa: 1. jun 2018.
Datum objave: 3. maj 2018.
Telefon: 0631651984
E-mail: office@industrialcons.com
Tekst oglasa:
Izrađuje delove uz pomoć CNC mašine i to:
 prima naloge za rad, preuzima potreban alat – pribor i proverava
ispravnost mašina i opreme pre početka rada
 samostalno montira potreban alat (pribor) na mašine (stezne glave
glodala, noževi i dr.)
 samostalno priprema alat za obradu na uređaju za merenje i
prednameštanje
 samostalno kontroliše ispravnost programa
 samostalnopropušta program i signalizira eventualne greške u programu
 samostalno izrađuje kompletne serije po radnom nalogu
 vrši stalnu i obaveznu kontrolu proizvedenih komada, vizuelno i uz
pomoć mernih instrumenata
 prati i signalizira eventalne greške u tehnološkoj dokumentaciji
Kontroliše kvalitet proizvoda i vodi evidenciju o proizvodnji u smeni
Popunjava svu prateću dokumentaciju u procesu proizvodnje
Obučava druge zaposlene za rad na CNC mašini i prati njihov razvoj
Održava higijenu radnog mesta, čisti mašinu i prateću opremu i svakodnevno
kontroliše ispravnost mašine i alata
Yomo