Asistent za hemijska istrazivanja - "RUTHENOTOPE" doo

Radno mesto: Asistent za hemijska istrazivanja
Poslodavac: "RUTHENOTOPE" doo
Lokacija: Beograd
Stručna sprema: Visoka stručna sprema (VSS) VII/1
ECDL diploma: Nedefinisano
Rok konkursa: 24. avgust 2019.
Datum objave: 25. jul 2019.
List: Politika
Yomo