Oglašavanje na Posao-Srbija

Novogodišnji popust!

Pozicija Dimenzija (px) Cena Iznos (din.)
1 600x60 fiksna 2000.00
2 120x180 fiksna 1000.00
2 120x120 fiksna 700.00

Napomene:

  • Cene su u dinarima, za period od mesec dana. Cena za pola meseca se računa kao 60% od mesečnog iznosa
  • Rezervacija pozicije za reklamu važi sedam dana od dogovora o zakupu. Rezervacija za duži period od toga, plaća se u visini 30% od cene banera za period rezervacije (čekanja na postavljanje banera)
  • Klikom na reklamu, Vaš sajt se otvara u novom prozoru
  • Vaša reklama se prikazuje na svakoj otvorenoj stranici
Yomo